DVANAESTI PLANET PDF

Dvanaesti planet 7. Ep o stvaranju 8. Kraljevstvo nebesko 9. Spuštanje na planetu Zemlju Gradovi bogova Pobuna Anunnakija Stvaranje čovjeka – Ebook download as PDF File .pdf) or view presentation slides online. The 12th Planet (Book I) by Zecharia Sitchin – Over the years, startling evidence has been unearthed, challenging established notions of the origins of Earth and.

Author: Virn Nasar
Country: Albania
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 20 July 2018
Pages: 64
PDF File Size: 11.64 Mb
ePub File Size: 17.81 Mb
ISBN: 112-6-33837-566-1
Downloads: 30746
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJogore

Preostalihest su potomci Zeusa i grke prie su se uglavnom bavile njihovim rodoslovlji-ma i odnosima. Bilo je to u zemlji koju sunatapale etiri glavne rijeke, a dvije od njih poznajemo kao Tigris i Eutrat.

No, budui da ovi pisci obino ne us-pijevaju pokazati kada, kako, i dvanaeeti svega, odakle su stigli ti drevni astronauti,njihova zagonetna pitanja ostaju tek spekulacije bez odgovora. Tajanstvena ruka jo je jednom povukla ovjeka s njegove silazne putanje ipodigla ga na jo vii stupanj kulture, znanja i civilizacije.

Ali sjedita njihove moi, glavna sredita drevnih trgovakih putova i mjestanajvie tovanih hramova nalazili su se u srcu zemlje, izmeu dvije rijeke, ubiblijskom Naharayimu.

Now a recognized scholar has come forth with a theory that is the most astonishing of all. U strahu odostalih Titana, zatvorio ih je i prognao. Visoravni i gorski lanci to se proteu u poiuluku od planine Zagrosna istoku gdje se aalazi dananja granica Irana i Iraka preko Ararata i planin-skog lanca Taurus na sjeveru, pa dolje, prema zapadu i jugu, do breuljkastihpodruja Sirije, Libanona i Izraela, krcati su piljama gdje su sauvani dokazi opretpovijesnom, a ipak modemom ovjeku.

Zatim su lopate naile na temelje prvog hrama posveenog bogu Enki. Ova knjiga podsjea da nismo sami u naem Sunevom sustavu. Babilon, Erek i Akad. Isto tako je postalo jasno da je sumersko pismo, koje je iz-vorno bilo slikovno i uklesano u kamen u okomitim stupcima, bilo pretvoreno uvodoravno.

Kada je Zeus ozbiljno odluio dobiti mukog nasljedni-ka, obratio se jednoj od svojih sestara. Ali ako su imenaimala znaenje, u kojem bi to jeziku bilo?

  CARITAS ET AMOR Z RANDALL STROOPE PDF

Zaista,tko dobro poznaje hebrejski moe relativno lako itati kanaanske natpise. Slojevi su vodili uenjake sve dalje do poetaka sumerske civilizacije: Zaista, to rei dokitamo tisuljeima star recept za pripremu “kokota u vinu”? Zeus je opio i s drugim boicama, ali njihova djeca nisu zadovoljavala kri-terije za Olimpski krug. Kada sukonano uspjeli proitati i analizirati Vede bili su iznenaeni uoivi nevjerojat-nu slinost izmeu vedskih i grkih pria o bogovima.

Puno prije Hamurabija, sumerski vladar grada-drave Enuna, koji se nalazisjeveroistono od Babilona, ozakonio je pravila koja su odreivala maksimalnecijene prehrambenih proizvoda i iznajmljivanja teretnih kola i amaca kako siro-masi ne bi bili ugnjetavani.

Doista, brojni popularni pisci nagaali su kako su drevne graevine poput pira-mida i divovskih kamenih skulptura zasigurno oblikovali napredni posjetioci s drugogplaneta, jer je sigurno da primitivan ovjek tog doba nije posjedovao za to potrebnutehnologiju. Zaista, kad je Cyrus H. Ono to nas se doimlje u ovoj glazbi i pjesmama nije samo zakljuak da jeSumer bio izvor zapadne glazbe u strukturi i harmonijskoj kompoziciji.

Uistinu, niti jedna visoko razvijena civilizacija ne bi moglapostojati bez naprednog matematikog sustava. U brzom nizu ukljueni su proso, ra, pir, meu jestivimitaricama; lan, kao izvor vlakana i jestivih ulja; i mnotvo plodonosnog grmlja idrvea.

Na kraju, mudrac je zapisao preostale stihove,podijelivi ih u etiri knjige i povjerivi ih etvorici svojih glavnih uenika dasvaki sauva po jednu.

Sitchin based his conclusions on the written records of Sumer, the “sudden civilization” that sprang up virtually overnight in the Tigris-Euphrates Valley of modern Iraq.

Nema sumnje da hetitski panteon i prie o bogovima zaista imaju svoje kor-ijenje u Sumeni, njegovoj civilizaciji i njegovim bogovima.

Kako ovi zapisi nisu uspjeli smiriti raspravu, Enlil je predloio jo jednu bit-ku sa izazivaem, ali pomou nekih vrlo starih oruja. Ali budui su se akadska kultura i religija i same razvile iz izvorne sumerskepredaje i vjerovanja, Huriti su u stvari preuzeli i prenosili religiju Sumera. Na zapadu, vladavinai utjecaj Hurita proirio se na mediteransku obalu i obuhvaao velika drevna sre-dita trgovine, industrije i znanja kao to su Karkemi i Alalah. Kao i Hamurabi nakon njega, Lipit-ltar je u prologu svogzakonika objasnio da je djelovao prema uputama “velikih bogova” koji su munaredili “da donese blagostanje Sumeranima i Akaanima”.

  HPM PE170 PDF

Pojava ovjekovih predaka – majmuna dvanassti se datira u vrijeme prije zapan-jujuih Kao i kasniji Jupiter, Teub je bio prikazivan kao boggroma i munje, kako sjedi na biku. Tko su oni bili?

The 12th Planet (Book I)

Drugi je bio Agni koji pali koji je saneba na Zemlju donio vatru, da bi se njome ovjek mogao sluiti. Onse nalazio “na istoku” – istono od zemlje Izrealske. Jednom kad su uenjaci prihvatili ove zakljuke, brane su bile otvorene. Sumerani su zasluni za dva tehnoloka poboljanja koja su omoguila da usvim proizvodima od gline spoje lakou i otpornost, a to su pojaavanje i peen-je.

His linguistic skills in the languages of antiquity and his pursuit of the earliest available texts and artifacts make possible the wealth of photographs and line drawings appearing in his books from tablets, monuments, dvansesti, pottery, and seals.

The 12th Planet (Book I) | Book by Zecharia Sitchin | Official Publisher Page | Simon & Schuster

Na kraju je dvanaedti, kojeg su njegovi stvoritelji obdarili bioloki i materijalno, istisn-uo svoje bogove sa Zemlje. Poto su natpisi Asirije i Babilona bili odgonetnuti puno prije sumerskih zapisa,dugo se smatralo da dbanaesti prve zakonike sastavio i odredio babilonski kralj Hamura-bi, oko prije Krista.

Pierre Amiet Elam “izvanrednom”. Od kuda starim Sumeranima prije godina poznavanje svih planeta Sunevogsustava, znanje iz astronomije i matematikekoje u pojedinim elementima nadmauje nae? Ona je bila “savrena djeva”, i nikome nijepostala enom.